Enghlish
Vietnammese
Lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Công ty Luật Hưng Nguyên: Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiến và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHT về quyền sở hưu công nghiệp
Công ty Luật Hưng Nguyên: Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiến và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHT về quyền sở hưu công nghiệp
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác lập, chủ thể, nội dung, giới hạn quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, đại diện sở hữu công nghiệp và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu công nghiệp.
[Chi tiết]
Công ty Luật Hưng Nguyên: Luật Sở hữu trí tuệ năm 2006
Công ty Luật Hưng Nguyên: Luật Sở hữu trí tuệ năm 2006
Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.
[Chi tiết]
Công ty luật – Thông tư số: 158/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 10 năm 2010 về sở hữu trí tuệ

THÔNG TƯ Số: 158/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 10 năm 2010

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

[Chi tiết]

CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN

Văn phòng Hà Nội: Số nhà 14 N2, Ngõ 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Văn phòng Sài Gòn: Phòng 901 Tòa nhà Flusion số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, TPHCM.

Điện thoại: 04.8585. 78.69 - Hotline: 098 775 6263

Web: http://congtyluathungnguyen.com - http://dichvutuvanluat.com