Enghlish
Vietnammese
Lĩnh vực doanh nghiệp
Công ty Luật Hưng Ngujyên: Luật doanh nghiệp năm 2005
Công ty Luật Hưng Ngujyên: Luật doanh nghiệp năm 2005
Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty.
[Chi tiết]
Công ty Luật Hưng Nguyên: Luật chứng khoán năm 2006
Công ty Luật Hưng Nguyên: Luật chứng khoán năm 2006
Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
[Chi tiết]
Công ty Luật Hưng Nguyên: Luật thương mại năm 2005
Công ty Luật Hưng Nguyên: Luật thương mại năm 2005
1. Hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
[Chi tiết]
Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của nghị định 59/2006/NĐ-CP
Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của nghị định 59/2006/NĐ-CP
[Chi tiết]

CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN

Văn phòng Hà Nội: Số nhà 14 N2, Ngõ 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Văn phòng Sài Gòn: Phòng 901 Tòa nhà Flusion số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, TPHCM.

Điện thoại: 04.8585. 78.69 - Hotline: 098 775 6263

Web: http://congtyluathungnguyen.com - http://dichvutuvanluat.com