Enghlish
Vietnammese
Lĩnh vực đất đai
Công ty Luật Hưng Nguyen luật xây dựng 2003
Công ty Luật Hưng Nguyen luật xây dựng 2003
Luật này quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng.
[Chi tiết]
Công ty Luật Hưng Nguyên: Luật nhà ở năn 2005
Công ty Luật Hưng Nguyên: Luật nhà ở năn 2005

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở.

[Chi tiết]
Công ty Luật Hưng Nguyên: Luật đất đai năm 2003
Công ty Luật Hưng Nguyên: Luật đất đai năm 2003
Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
[Chi tiết]
Công ty luật – Nghị định số: 81/2001/NĐ-CP Về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH Về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam.

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995;

Căn cứ Luật sửa đổi một số điều của Luật Đất đai ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

[Chi tiết]

CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN

Văn phòng Hà Nội: Số nhà 14 N2, Ngõ 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Văn phòng Sài Gòn: Phòng 901 Tòa nhà Flusion số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, TPHCM.

Điện thoại: 04.8585. 78.69 - Hotline: 098 775 6263

Web: http://congtyluathungnguyen.com - http://dichvutuvanluat.com