Enghlish
Vietnammese
Lĩnh vực hình sự
Công ty Luật Hưng Nguyên: Bộ luật tố tụng hình sự 2003
Công ty Luật Hưng Nguyên: Bộ luật tố tụng hình sự 2003

Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng hình sự

Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng;

[Chi tiết]
Công ty Luật Hưng Nguyên: Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2009
Công ty Luật Hưng Nguyên: Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2009

Luật sửa đổi bổ sung bộ luật hình sự 1999 bổ sung năm 2009

[Chi tiết]
Công ty Luật Hưng Nguyên: Bộ luật hình sự năm 1999
Công ty Luật Hưng Nguyên: Bộ luật hình sự năm 1999

LỜI NÓI ĐẦU

Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa,

[Chi tiết]
Nghị định Số: 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 về vật liệu nổ công nghiệp

Nghị định Số: 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 về vật liệu nổ công nghiệp
[Chi tiết]

CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN

Văn phòng Hà Nội: Số nhà 14 N2, Ngõ 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.

Văn phòng Sài Gòn: Phòng 901 Tòa nhà Flusion số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, TPHCM.

Điện thoại: 04.8585. 78.69 - Hotline: 098 775 6263

Web: http://congtyluathungnguyen.com - http://dichvutuvanluat.com